Zapraszamy wkrótce!

99
dni
99
godzin
99
minut
99
sekund


DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą Epal Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu, w celu ich dematerializacji, za pisemnym pokwitowaniem. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jest to trzecie wezwanie Spółki do złożenia dokumentów akcji.

data publikacji: 04.11.2020r.


DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą Epal Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu, w celu ich dematerializacji, za pisemnym pokwitowaniem. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jest to drugie wezwanie Spółki do złożenia dokumentów akcji.

data publikacji: 13.10.2020r.


DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki pod firmą Epal Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu, w celu ich dematerializacji, za pisemnym pokwitowaniem. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jest to pierwsze wezwanie Spółki do złożenia dokumentów akcji.

data publikacji: 28.09.2020r.